hlavní důvody a cíle změny projektu

Nový projekt CENTRA BOŘISLAVKA oproti původnímu projektu výrazně zjemňuje hmotu, snižuje dopravní zátěž lokality, nabízí parkovací stání pro rezidenty, zmenšuje počet parkovacích ploch v projektu o 200 míst, vytváří tisíce metrů veřejných ploch a náměstíčko Bořislavka. Členitost krystalů pohlcuje hluk z ulice Evropská, přísná mezinárodní certifikace LEED GOLD je zárukou pro minimální zátěž na okolní prostředí a život. Bořislavka zde přinese lokální centrum služeb místního významu a nabídne stovky nových pracovních příležitostí.

 • změna velikosti a charakteru nákupního centra z většího celoměstského na menší lokální; změna proporcí mezi nákupním centrem a kancelářemi (důvodem je velikost potřeby obyvatel spádové oblasti)
 • změna měřítka zástavby, větší integrace celého souboru do okolí, místo velkých bloků jsou navrženy čtyři menší objekty orientované kratšími čely do ulic Evropské a Kladenské
změna měřítka zástavby
 • větší členitost a pěší prostupnost nově zastavěného pozemku, udržení hodnot průhledů k panoramatu Pražského hradu
větší členitost
 • větší rozsah a diverzita polo-veřejného a veřejného prostoru k dispozici obyvatelům lokality
větší rozsah a diverzita
 
přínosy nového projektu pro veřejnost
 • rozvoj ulice Kladenská na obchodní třídu,
 • vytvoření městského prostředí u ulice Evropská
 • pohodlný vstup do metra
 • významně zlepšená veřejná plocha v obou ulicích; vytváříme kvalitní veřejný prostor, využívající morfologii terénu a výhledů na Prahu
 • vytváříme „náměstí Bořislavka“ ve stejné úrovni jako je vestibul metra
 • bezbariérové přístupy a pohyb v objektu
 • tvoříme kvalitní parkové plochy v souladu s MČ Praha 6
 • drobnější měřítko objemů budov, větší ohled na vilový charakter zástavby v severovýchodní části lokality
 • snížení počtu parkovacích stání ve vazbě na poměr mezi kancelářskými, obchodními a ostatními plochami a z důvodu dokončení nové stanice metra (o 200 stání) a tím i snížení dopravní zátěže
 • významné rozšíření kvalitních služeb pro obyvatele spádové oblasti
 • supermarket s kvalitními potravinami
 • mix obchodů tvoří drogerie, móda, sport, obuv, hračky
 • další specifické služby: Česká Pošta (v jednání), výstavní plochy pro mladé umělce, farmářské potraviny popř. trhy, dvě restaurace a kavárna, pekárna, lékárna, zdravotní služby, bankovní služby
 • významným přínosem pro okolí je vytvoření Centra pro rodiče a děti Bořislavka – komunitní centrum pomáhající rodičům na mateřské se dále rozvíjet, udržovat sociální kontakty a připravovat se na vrácení do pracovního života
 • využití společenského zázemí centra pro akce lokálního významu
 • možnost pro lokální obyvatele si pronajmout stání pro automobil dle aktuální kapacity

Centrum přináší do lokality investici v řádu tří miliard korun, čímž se vytvoří několik set pracovních příležitostí pro obyvatele zejména Prahy 6.