navrhovaná změna projektu

NAVRHOVANÁ ZMĚNA VYCHÁZEJÍCÍ Z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU,

kterou vybrala odborná porota tvořená renomovanými architekty, zástupci městské části Praha 6, realitními a investičními experty, představuje vzdušnější a okolí méně zatěžující urbanistické řešení. 10 000 m2 služeb a obchodů zaměřených na lokální zákazníky, 580 parkovacích ploch, průhledy a průchody mezi objekty, veřejné plochy, náměstíčka, kavárny, artkino, centrum pro rodiče a děti ...

NA TENTO PROJEKT JE VYDÁNO STAVEBNÍ POVOLENÍ A JE JIŽ ZAHÁJENA STAVBA!

Tento objekt obsahuje několikapatrové obchodní centrum o velikosti 15 000 m2 a 787 parkovacích stání. Hradba dvou monobloků bude odrážet hluk z Evropské zpět a poskytuje minimální průhledy skrze budovu. Veřejný prostor je malý a omezuje se na průchod mezi dvěma bloky budov. Obchodní centrum bude generovat vysokou návštěvnost z okolních částí Prahy 6.