srovnávací projektová studie
predchozi dalsi
 
VARIANTA “NAVRHOVANÁ ZMĚNA”
VARIANTA “SOUČASNÁ STAVBA”
VARIANTA “NAVRHOVANÁ ZMĚNA”
1-2
větší otevřenost areálu a možnosti průchodů s návazností na MHD a přirozený urbanismus
VARIANTA “SOUČASNÁ STAVBA”
1-1
uzavřenost areálu vůči okolním ulicím a přirozeným pěším trasám
VARIANTA “NAVRHOVANÁ ZMĚNA”
2-2
rozsáhlý veřejný prostor orientovaný do Kladenské ulice se zelenými plochami, parčíky, vodními plochami
VARIANTA “SOUČASNÁ STAVBA”
2-1
malý veřejný prostor nevhodně orientovaný do Evropské ulice
VARIANTA “NAVRHOVANÁ ZMĚNA”
3-2
maximální otevřenost, průhledy a krásné výhledy na Prahu z veřejných prostranství a piazzett
VARIANTA “SOUČASNÁ STAVBA”
3-1
minimální průhledy z Evropské ulice

VARIANTA “NAVRHOVANÁ ZMĚNA”
4-2
krystalické, lehké a subtilní plochy lámou hluk a umožňují průhledy
VARIANTA “SOUČASNÁ STAVBA”
4-1
robusní a velké plochy směřující do ul. Evropská budou odrážet hluk zpět do vil v ulici Evropská
porovnání hmoty a výškových úrovní